Dvojice Master 5 západ (09.03.2019 20:00 hod)
ŠK-Vrútky
Bielik,Bielik
Volný los
Karcol,Bartošov2
Koscura,Gellen1
Adam,Banas
Volný los
Volný los
Bartoš,Černek
Zajíček,Sahajda
Volný los
Volný los
Adam,Chovanec
Windisch,Muríňo0
Piatkowski,Sálu2
Volný los
Čupka,Chorvát
Petríčko,Pauer
Volný los
Aberštík,Gábor2
Halgaš,Bartošov1
černek,Chorvato
Volný los
Volný los
Sajdáková,Klača
Svobodová,Finda
Volný los
Volný los
Lysyk,Černekova
Holdoš,Svoboda0
Poliček,Talda2
Volný los
Chovanec,Svobod
Bielik,Bielik0
Karcol,Bartošov2
Adam,Banas0
Bartoš,Černek2
Zajíček,Sahajda0
Adam,Chovanec2
Piatkowski,Sálu2
Čupka,Chorvát1
Petríčko,Pauer2
Aberštík,Gábor0
černek,Chorvato0
Sajdáková,Klača2
Svobodová,Finda2
Lysyk,Černekova1
Poliček,Talda0
Chovanec,Svobod2
Karcol,Bartošov1
Bartoš,Černek2
Adam,Chovanec1
Piatkowski,Sálu2
Petríčko,Pauer2
Sajdáková,Klača1
Svobodová,Finda0
Chovanec,Svobod2
Bartoš,Černek2
Piatkowski,Sálu1
Petríčko,Pauer1
Chovanec,Svobod2
Bartoš,Černek0
Chovanec,Svobod2
Chovanec,Svobod0
Holdoš,Svoboda4
Volný los
Koscura,Gellen
Koscura,Gellen2
Poliček,Talda1
Volný los
Volný los
Volný los
Lysyk,Černekova
Volný los
Volný los
Volný los
černek,Chorvato
Windisch,Muríňo
Volný los
Windisch,Muríňo0
Aberštík,Gábor2
Volný los
Halgaš,Bartošov
Halgaš,Bartošov2
Čupka,Chorvát1
Volný los
Volný los
Volný los
Zajíček,Sahajda
Volný los
Volný los
Volný los
Adam,Banas
Holdoš,Svoboda
Volný los
Holdoš,Svoboda2
Bielik,Bielik1
Koscura,Gellen0
Lysyk,Černekova2
Lysyk,Černekova0
Adam,Chovanec2
černek,Chorvato0
Aberštík,Gábor2
Aberštík,Gábor1
Karcol,Bartošov2
Halgaš,Bartošov2
Zajíček,Sahajda0
Halgaš,Bartošov1
Svobodová,Finda2
Adam,Banas0
Holdoš,Svoboda2
Holdoš,Svoboda2
Sajdáková,Klača1
Adam,Chovanec2
Karcol,Bartošov1
Adam,Chovanec2
Petríčko,Pauer0
Svobodová,Finda0
Holdoš,Svoboda2
Holdoš,Svoboda2
Piatkowski,Sálu1
Adam,Chovanec0
Holdoš,Svoboda2
Holdoš,Svoboda2
Bartoš,Černek0