Master č.1 západ Hlavný turnaj (15.09.2018)
SŠF/ŠK-Vrútky
Švec Š
Volný los
Belluš A0
Lacko M2
Svobodová G
Volný los
Volný los
Kovár R
Haláč P
Volný los
Volný los
Jakubisová L
Molnár R
Volný los
Volný los
Chovanec jr
Rajnoha V
Volný los
Volný los
Krupová M
Lenart J
Volný los
Volný los
Kutlíková I
Dančo M
Volný los
Volný los
Hariš J
Krupa Š
Volný los
Volný los
Holdoš P
Bača Marek
Volný los
Volný los
Halgaš I
Fábry Ľ
Volný los
Volný los
Bilas Š
Nepela S
Volný los
Volný los
Hrabovský B
Šavol J
Volný los
Volný los
Pavlovič jr
Chovanec sr
Volný los
Volný los
Svoboda D
Holá H
Volný los
Volný los
Čupka P
Sálus M
Volný los
Volný los
Václav R
Karcol M0
Gašpar D2
Volný los
Adam T
Kopún M
Volný los
Pavlovič sr2
Cupan A1
Hadžala T
Volný los
Volný los
Windisch S
Černekova M
Volný los
Volný los
Chorvát E
Nagyova K
Volný los
Volný los
Fiderák M
Svoboda T
Volný los
Volný los
Sahajda S
Bartošová M
Volný los
Volný los
Bezeg T
Kripnerová M
Volný los
Volný los
Windischová I
Čuntala P
Volný los
Volný los
Luhový M
Valný J
Volný los
Volný los
Adam R
Polonec D
Volný los
Volný los
Fundárek J
Finda J
Volný los
Volný los
Černek I
Bača Jaro
Volný los
Volný los
Banas Z
Bartoš S
Volný los
Volný los
Klačan B
Koža P
Volný los
Volný los
Šustek V
Dianovský V
Volný los
Volný los
Bartošová L
Rybár M2
Valentovič R0
Volný los
Kurdi T
Švec Š2
Lacko M0
Svobodová G0
Kovár R2
Haláč P2
Jakubisová L1
Molnár R1
Chovanec jr2
Rajnoha V2
Krupová M1
Lenart J1
Kutlíková I2
Dančo M1
Hariš J2
Krupa Š1
Holdoš P2
Bača Marek2
Halgaš I1
Fábry Ľ1
Bilas Š2
Nepela S2
Hrabovský B0
Šavol J0
Pavlovič jr2
Chovanec sr1
Svoboda D2
Holá H0
Čupka P2
Sálus M2
Václav R0
Gašpar D0
Adam T2
Kopún M2
Pavlovič sr0
Hadžala T0
Windisch S2
Černekova M0
Chorvát E2
Nagyova K2
Fiderák M1
Svoboda T2
Sahajda S0
Bartošová M1
Bezeg T2
Kripnerová M2
Windischová I0
Čuntala P0
Luhový M2
Valný J2
Adam R0
Polonec D0
Fundárek J2
Finda J1
Černek I2
Bača Jaro0
Banas Z2
Bartoš S2
Klačan B0
Koža P2
Šustek V0
Dianovský V1
Bartošová L2
Rybár M0
Kurdi T2
Švec Š2
Kovár R0
Haláč P2
Chovanec jr1
Rajnoha V2
Kutlíková I0
Hariš J2
Holdoš P0
Bača Marek2
Bilas Š1
Nepela S1
Pavlovič jr2
Svoboda D1
Čupka P2
Sálus M0
Adam T2
Kopún M2
Windisch S0
Chorvát E2
Nagyova K0
Svoboda T2
Bezeg T1
Kripnerová M0
Luhový M2
Valný J1
Fundárek J2
Černek I2
Banas Z0
Bartoš S1
Koža P2
Bartošová L1
Kurdi T2
Švec Š2
Haláč P0
Rajnoha V2
Hariš J0
Bača Marek2
Pavlovič jr1
Čupka P2
Adam T0
Kopún M2
Chorvát E1
Svoboda T0
Luhový M2
Fundárek J2
Černek I1
Koža P1
Kurdi T2
Švec Š2
Rajnoha V1
Bača Marek2
Čupka P0
Kopún M1
Luhový M2
Fundárek J1
Kurdi T2
Švec Š3
Bača Marek1
Luhový M3
Kurdi T2
Švec Š1
Luhový M3
Luhový M5
Bača Marek4
Volný los
Belluš A
Belluš A2
Rybár M0
Volný los
Volný los
Volný los
Dianovský V
Volný los
Volný los
Volný los
Šustek V
Volný los
Volný los
Volný los
Klačan B
Volný los
Volný los
Volný los
Bača Jaro
Volný los
Volný los
Volný los
Finda J
Volný los
Volný los
Volný los
Polonec D
Volný los
Volný los
Volný los
Adam R
Volný los
Volný los
Volný los
Čuntala P
Volný los
Volný los
Volný los
Windischová I
Volný los
Volný los
Volný los
Bartošová M
Volný los
Volný los
Volný los
Sahajda S
Volný los
Volný los
Volný los
Fiderák M
Volný los
Volný los
Volný los
Černekova M
Volný los
Volný los
Volný los
Hadžala T
Karcol M
Volný los
Karcol M0
Pavlovič sr2
Volný los
Cupan A
Cupan A1
Gašpar D2
Volný los
Volný los
Volný los
Václav R
Volný los
Volný los
Volný los
Holá H
Volný los
Volný los
Volný los
Chovanec sr
Volný los
Volný los
Volný los
Šavol J
Volný los
Volný los
Volný los
Hrabovský B
Volný los
Volný los
Volný los
Fábry Ľ
Volný los
Volný los
Volný los
Halgaš I
Volný los
Volný los
Volný los
Krupa Š
Volný los
Volný los
Volný los
Dančo M
Volný los
Volný los
Volný los
Lenart J
Volný los
Volný los
Volný los
Krupová M
Volný los
Volný los
Volný los
Molnár R
Volný los
Volný los
Volný los
Jakubisová L
Volný los
Volný los
Volný los
Svobodová G
Valentovič R
Volný los
Valentovič R0
Lacko M2
Belluš A2
Dianovský V1
Belluš A0
Sálus M2
Šustek V1
Klačan B2
Klačan B2
Svoboda D0
Bača Jaro0
Finda J2
Finda J1
Nepela S2
Polonec D2
Adam R0
Polonec D2
Bilas Š1
Čuntala P2
Windischová I1
Čuntala P2
Holdoš P0
Bartošová M2
Sahajda S1
Bartošová M2
Kutlíková I1
Fiderák M2
Černekova M0
Fiderák M2
Chovanec jr0
Hadžala T0
Pavlovič sr2
Pavlovič sr0
Kovár R2
Gašpar D2
Václav R0
Gašpar D2
Bartošová L0
Holá H0
Chovanec sr2
Chovanec sr1
Bartoš S2
Šavol J0
Hrabovský B2
Hrabovský B2
Banas Z1
Fábry Ľ1
Halgaš I2
Halgaš I0
Valný J2
Krupa Š1
Dančo M2
Dančo M2
Kripnerová M0
Lenart J2
Krupová M0
Lenart J2
Bezeg T1
Molnár R2
Jakubisová L1
Molnár R1
Nagyova K2
Svobodová G1
Lacko M2
Lacko M1
Windisch S2
Sálus M2
Klačan B1
Sálus M1
Koža P2
Nepela S1
Polonec D2
Polonec D2
Černek I1
Čuntala P2
Bartošová M0
Čuntala P2
Svoboda T0
Fiderák M1
Kovár R2
Kovár R1
Chorvát E2
Gašpar D1
Bartoš S2
Bartoš S2
Adam T1
Hrabovský B0
Valný J2
Valný J2
Pavlovič jr1
Dančo M2
Lenart J1
Dančo M1
Hariš J2
Nagyova K0
Windisch S2
Windisch S2
Haláč P1
Koža P2
Polonec D0
Koža P0
Fundárek J2
Čuntala P1
Chorvát E2
Chorvát E0
Kopún M2
Bartoš S1
Valný J2
Valný J2
Čupka P1
Hariš J1
Windisch S2
Windisch S1
Rajnoha V2
Fundárek J2
Kopún M1
Fundárek J0
Kurdi T3
Valný J2
Rajnoha V1
Valný J1
Bača Marek3
Kurdi T1
Bača Marek3
Bača Marek3
Švec Š2