Master č.1 západ Ženský turnaj (15.09.2018)
SŠF/ŠK-Vrútky
Nagyova K
Volný los
Kutlíková I1
Jakubisová L2
Kripnerová M
Volný los
Volný los
Holá H
Bartošová M
Volný los
Krupová M2
Windischová I0
Černekova M0
Bartošová L2
Volný los
Svobodová G
Nagyova K2
Jakubisová L0
Kripnerová M2
Holá H1
Bartošová M0
Krupová M2
Bartošová L2
Svobodová G1
Nagyova K1
Kripnerová M2
Krupová M2
Bartošová L1
Kripnerová M3
Krupová M2
Kripnerová M2
Nagyova K6
Volný los
Kutlíková I
Kutlíková I1
Svobodová G2
Volný los
Volný los
Volný los
Bartošová M
Volný los
Windischová I
Windischová I1
Holá H2
Černekova M
Volný los
Černekova M2
Jakubisová L0
Svobodová G2
Bartošová M0
Svobodová G0
Bartošová L2
Holá H2
Černekova M0
Holá H0
Nagyova K2
Bartošová L1
Nagyova K2
Nagyova K3
Krupová M0