Umiestnenia hráčov klubu ŠK-Vrútky
Muži 501DO Ženy 501DO Juniori 501MO
275 štartujúcich   57 štartujúcich   22 štartujúcich
Černek Ivan 9/12 Windischová Iveta 9/12 Svoboda Dávid 9/12
Švec Štefan 13/16 Bartošová Lívia 13/16 Černek Samuel 17/24
Chorvát Emil 17/24 Svobodová Gabriela 17/24
Holdoš Peter 33/48 Kutlíková Ivana 17/24
Repáň Stanislav 33/48 Bartošová Milada 33/48
Bartoš Stanislav 65/96 Černeková Miroslava 49/64
Čupka Pavol 97/128
Dianovský Vladimír 97/128
Špánik Pavol 97/128
Rybár Marián 129/192
Klačan Boris 129/192
Svoboda Tomáš 129/192
Finda Ján 129/192
Windisch Stanislav 129/192
Karcol Michal 193/256
Gellen Stanislav 193/256
Sahajda Stanislav 193/256
Muži Cricket Ženy Cricket Juniori U23 501DO
168 štartujúcich   27 štartujúcich   41 štartujúcich
Švec Štefan 13/16 Svobodová Gabriela 17/24 Svoboda Dávid 13/16
Svoboda Tomáš 25/32 Černek Samuel 33/48
Holdoš Peter 25/32
Špánik Pavol 25/32
Klačan Boris 33/48
Rybár Marián 65/96
Repáň Stanislav 65/96
Bartoš Stanislav 97/128
Finda Ján 97/128
Karcol Michal 97/128
Svoboda Dávid 129/192
Mix 501DO TripleMix 701DO Nad 45 rokov  501DO
76 štartujúcich   69 štartujúcich   57 štartujúcich
Švec - Bartošová 2 Švédska trojka 2 Černek Ivan 5/6
Černek - Černeková 25/32 Žraloci 33/48 Repáň Stanislav 7/8
Bartošová - Klačan 25/32 Snežienky 33/48 Špánik Pavol 25/32
Svobodová - Svoboda 33/48 Freedoms 49/64 Bartoš Stanislav 25/32
Finda - Precáková 49/64 RC Mlyn 49/64 Holdoš Peter 25/32
Bartoš - Windischová 65/96     Bartošová Milada 33/48
Windisch Stanislav 33/48
Černeková Miroslava 49/64
Windischová Iveta 49/64