BARTOŠ Stanislav
Predseda klubu
Vek: 50 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 65.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 4.miesto
BARTOŠOVÁ Milada
Účtovníčka klubu
Vek: 30+
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 19.miesto ženy
Umiestnenie klubové 2017/18: 2.miesto ženy
BARTOŠOVÁ Lívia
Členka klubu
Vek: ? rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 22.miesto ženy
Umiestnenie klubové 2017/18: ?.miesto
SVOBODA Dávid
Člen klubu
Vek: 9 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/2018: ?.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 13.miesto
SVOBODA Tomáš
Podpredseda klubu
Vek: 37 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 55.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 5.miesto
SVOBODOVÁ Gabriela
Členka klubu
Vek: 30+
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 14.miesto ženy
Umiestnenie klubové 2017/18: 1.miesto ženy
ČERNEK Ivan
Hospodár klubu
Vek: 48 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 110.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 3.miesto
ČERNEKOVÁ Miroslava
Členka klubu
Vek: 30+ rokov
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 37.miesto ženy
Umiestnenie klubové 2017/18: 5.miesto ženy
HOLDOŠ Peter
Člen klubu
Vek: 40 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 38.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 2.miesto
FINDA Ján
Člen klubu
Vek: ?
Umiestnenie SŠF 2017/2018: -
Umiestnenie klubové 2017/18: 7.miesto
HALGAŠ Ivan
Člen klubu
Vek: 34 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 609.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 19.miesto
FIDERÁK Miroslav
Člen klubu
Vek: ? rokov
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 63.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 1.miesto
GELLEN Stanislav
Člen klubu
Vek: 41 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 447.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 22.miesto
KUTLÍKOVÁ Ivana
Členka klubu
Vek: 30+
Umiestnenie SŠF 2017/2018: -
Umiestnenie klubové 2017/18: 3.miesto ženy
DIANOVSKÝ Vladimír
Člen klubu
Vek: 44 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 287.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: -
KĽAČAN Boris
Člen klubu
Vek: 20+ rokov
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 622.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 29.miesto
BEZEG Tomáš
Člen klubu
Vek: 42 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: -
Umiestnenie klubové 2017/18: 18.miesto
RYBÁR Marián
Člen klubu
Vek: 37
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 243.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: -
ČUPKA Pavol
Člen klubu
Vek: ? rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 215.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: -
KARCOL Michal
Člen klubu, zástupca rozhodcov
Vek: 23 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 553.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 26.miesto
NEPELA Stanislav
Člen klubu
Vek: 38 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 140.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 12.miesto
SÁLUS Milan
Člen klubu
Vek: 37 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 640.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 10.miesto