Pravidla klubu platné pre sezónu 2018/2019

Systém bodovania:

Body za umiestnenie sú určovane podľa počtu zúčastnených hráčov a podľa umiestnenia
Príklad: Zúčastnených hráčov bolo 28 použije sa bodovacia tabuľka pre 17až32 hráčov.

Víťazný zápas v A pavúku alebo tabuľke = 2 body.
Vyhratý leg v A aj B = 1 bod

Bodovanie 2.ligových hráčov ktorý sa zúčastnia 1.ligy je násobené koeficientom 2.
Rovnako aj keď sa odohrá open turnaj formou 2KO pavúka su 2.ligový hráči násobený
koeficientom 2. Tento koeficient sa počíta iba v 2.lige a to iba pri dodržaní vyššie uvedených podmienok.

V 1.Lige bude odpočítaných 7 najhorších kôl (čo je 17%) z 39 kôl vrátane neprítomnosti.
V prípade že sa odohrá kôl menej bude sa odrátavať iba 17% kôl. Príklad: Odohrá sa 25 kôl odpočítavať
sa bude (17% = 4,25) 5kôl. V 2.Lige sú počítané všetky kolá.

Bonusové body:

Uzavretie do 5 kola = 15 bodov
Uzavretie do 6 kola = 10 bodov
Uzavretie do 7 kola = 5 bodov
Uzavretie do 8 kola = 2 body
Bingo 20/19 = 5 bodov
Uzavretie bullom, uzavretie 100 a viac = 10b

Zahájenie hry:

Pre začiatkom zápasu dôjde k rozstrelu na stred terča. Segment 25 (modrý )sa počíta a segment 50 (červený ) sa nepočíta a musí sa z terča vytiahnuť. V prípade remízy sa rozstrel opakuje v opačnom poradí hráčov. V prípade hry žena vs muž sa rozstrel nevykonáva a začína automaticky žena. Rozstrel je používaný aj v prípade neuzatvorenia legu do 15 kola. V tomto prípade začína hráč/hráčka ktorý je v poradí. V prípade hry dvojíc môže hrať rozstrel ktoríkoľvek z dvojice. V prípade neuzatvorenia hry kriket rozhoduje stroj ktorý z hráčov je víťaz. Odchodová čiara je umiestnená tak že sa stoji pred čiarou. Na čiare sú umiestnené symboly nestúpať.

Ukončenie hry:

Po ukončení hry je víťaz povinný nahlásiť výsledok zápasu rozhodcovi a nahlásiť dosiahnuté bonusové body. Dopĺňanie bonusových bodov po skončení ligového kola nie je možné.

Organizácia:

Začiatok ligového kola je vopred ohlásený prostredníctvom stránky FB alebo kalendára na web stránke klubu. Registrácia sa ukončuje 5min pred začiatkom kola. Hráč ktorý nestíha čas začiatku kola a nahlási sa telefonicky, dáva právo losovať skupinu organizátorovi aby mohlo kolo začať presne včas. Výsledkový servis bude zverejnený na web stránke do 3 dní od odohratia kola. Štartovné muži 3€, ženy 2€, juniori štart voľný.

Rozdelenie klubu:

Pre sezónu 2018/2019 je platné rozdelenie klubu do kategórií:
- 1.Liga (Bartoš, Svoboda, Holdoš, Fiderák, Černek, Finda) + 2 divoké karty
- 2.Liga (Všetci ostatný členovia klubu)
- Liga žien + juniorov
- Open (všetky výsledky vrátane hráčov mimo klubu)

V 1.lige sa bude hrať formát 1 skupina (6 hráčov), 2 skupiny po 4 hráčov (6 hráčov 1ligy + 2 divoké karty) a krížové KO play off. V 2.lige sa bude používať formát skupín + krížové KO play off Ženská liga s účasťou juniorov sa hra formátom každý s každým v jednom mesiaci. Zápasy sa môžu odohrať aj mimo ligových kôl s prítomnosťou tretej strany (pre potvrdenie výsledku) Otvorene turnaje pre možnú účasť nečlenov klubu, formát DKO-pavúk.

Postup v lige + baráž:

Po odohratí posledného ligového kola reglement určí hráčov podľa tabuľkových výsledkov priamo postupujúceho/zostupujúceho hráča a hráčov ktorý sa zúčastnia baráže. Do 1.ligy priamo postupuje víťaz 2.ligy a nahradí posledného 6 hráča 1.ligy. 2, 3, 4, 5 umiestnení hráči v 2.lige si zahrajú mini tabuľku každý s každým a víťaz bude hrať o postup do 1.ligy s 5 hráčom v 1.lige.

Kontumácia výsledkov a riadenie súťaže:

Každému hráčovi sa počítajú iba fyzicky odohraté zápasy. V prípade že hráč opustí skupinu/pavúka všetky ostatne zápasy sa kontumujú v prospech súpera. V prípade že hráč neodohrá ani jeden zápas v kole nezapočítajú sa mu žiadne body aj keď ma zaplatené štartovné. Nárok na bodové hodnotenie vzniká po odohratí prvého zápasu. Počas turnajov musí byť dodržaná postupnosť zápasov, aby boli čakacie doby hráčov rovnako dlhé a spravodlivé. Kontumácia výsledku môže byť použitá aj v prípade že chovanie hráča nie je v súlade s kódexom slušného správania a bude diskvalifikovaný. Toto platí aj pre hráčov ktorý svojim správaním ovplyvňujú a rušia ostatných hráčov a hráčov ktorý nadmerne požili alkohol.

Vyhodnotenie sezóny a odmeny:

Titul Majster Ligy získa hráč, ktorý sa umiestni na prvom mieste tabuľky. Titul Prvý vicemajster ligy získa hráč ktorý sa umiestni na druhom mieste tabuľky. Titul Druhý vicemajster ligy získa hráč ktorý sa umiestni na treťom mieste tabuľky. Ocenený bude hráč s najväčšou účasťou na lige a hráč s najvyšším počtom bonusových bodov. Titul Majsterka klubu získa hráčka ktorá sa umiestni tabuľke ženskej ligy na prvom mieste. Cena Fairplay bude udelená členovi, ktorý prispel do nášho klubu obzvlášť unikátnym spôsobom pri rozširovaní športových aktivít.