Pravidla klubu platné pre sezónu 2019/2020

Systém bodovania:

Body za umiestnenie sú určovane podľa počtu zúčastnených hráčov a podľa umiestnenia.
Príklad: Zúčastnených hráčov bolo 28 použije sa bodovacia tabuľka pre 17 až 32 hráčov. Bodovací systém platí pre o obidve ligy.

Víťazný zápas v A pavúku alebo tabuľke = 2 body.
Vyhratý leg v A aj B = 1 bod

Druho ligový hráči budú v prípade štartovania na open turnaji ohodnotený dvojnásobkom bodov získaným v tomto kole. (2xbody za umiestnenie)
V 1.Lige budú odpočítané 2 najhoršie kolá z 13 kôl vrátane neprítomnosti.
V 2.Lige budú odpočítané 2 najhoršie kolá z 13 kôl vrátane neprítomnosti.


Bonusové body:

Uzavretie do 5 kola = 15 bodov
Uzavretie do 6 kola = 10 bodov
Uzavretie do 7 kola = 5 bodov
Uzavretie do 8 kola = 2 body
Bingo 20/19 = 5 bodov
Uzavretie bullom, uzavretie 100 a viac = 10b

Zahájenie hry:

Pre začiatkom zápasu dôjde k rozstrelu na stred terča. Segment 25 (modrý )a segment 50 (červený ) sa nepočítajú. V prípade zásahu rovnakého stredového segmentu sa rozstrel opakuje v opačnom poradí. V prípade hry žena vs muž sa rozstrel nevykonáva a začína automaticky žena. Rozstrel je používaný aj v prípade neuzatvorenia legu do 15 kola. V tomto prípade začína hráč/hráčka ktorý je v poradí. V prípade hry dvojíc môže hrať rozstrel ktoríkoľvek z dvojice. V prípade neuzatvorenia hry kriket rozhoduje stroj ktorý z hráčov je víťaz. Odchodová čiara je umiestnená tak že sa stoji pred čiarou. Na čiare sú umiestnené symboly nestúpať.

Ukončenie hry:

Po ukončení hry je víťaz povinný nahlásiť výsledok zápasu rozhodcovi a nahlásiť dosiahnuté bonusové body. Dopĺňanie bonusových bodov po skončení ligového kola nie je možné.

Organizácia:

Začiatok ligového kola je vopred ohlásený prostredníctvom stránky FB alebo kalendára na web stránke klubu. Registrácia sa ukončuje 5min pred začiatkom kola. Hráč ktorý nestíha čas začiatku kola a nahlási sa telefonicky, dáva právo losovať skupinu organizátorovi aby mohlo kolo začať presne včas. Výsledkový servis bude zverejnený na web stránke do 3 dní od odohratia kola. Štartovné muži, ženy 3€, juniori štart voľný. Štartovné open turnaja je 5€. V prípade konania SŠF súťaže sa môže stať že sa bude dane kolo predohrávať alebo dohrávať. Organizácia bude včas o takom prípade informovať.

Rozdelenie klubu:

Pre sezónu 2019/2020 je platné rozdelenie klubu do kategórií:
- 1.Liga (1, 2, 3, 4 zo sezóny 2018, priamo postupujúci z 2 ligy, a traja postupujúci z baráže)
- 2.Liga (Všetci ostatný členovia klubu)
- Liga žien + juniorov
- Mimo klubový hráči (táto kategória sa nevyhodnocuje)

V 1.lige sa bude hrať formát skupín a 8 KO pavúka.
Nasadenie do skupín sa losuje.

Alternatívy formátov podľa prítomností:
8 prvoligistov – hrajú sa 2 skupiny po 4 hráči a 8KO pavúk
7 prvoligistov – hrajú sa 2 skupiny po 4/3 hráči a 8KO pavúk
hráč 1A ma tým pádom v pavúku prvý voľný žreb (za chýbajúceho 4B hráča)
6 prvoligistov – hrá sa 1 skupina postupujú 4 hráči do 4KO pavúk (1-4, 2-3)
V 2.lige sa bude používať formát skupín + KO pavúk.
Ženská liga s účasťou juniorov sa hra formátom každý s každým v jednom mesiaci. Zápasy sa môžu odohrať aj mimo ligových kôl s prítomnosťou tretej strany (pre potvrdenie výsledku) Otvorene turnaje pre možnú účasť nečlenov klubu, formát DKO-pavúk.

Postup v lige + baráž:

Po odohratí posledného ligového kola reglement určí hráčov podľa tabuľkových výsledkov priamo postupujúceho/zostupujúceho hráča a hráčov ktorý sa zúčastnia baráže. Do 1.ligy priamo postupuje víťaz 2.ligy a nahradí posledného 8 hráča 1.ligy. 2, 3, 4, umiestnení hráči v 2.lige a 7 hráč z 1.ligy si zahrajú mini tabuľku každý s každým a víťaz bude hrať o postup do 1.ligy. Tabuľka sa bude hrať na 3 víťazne legy. V prípade rovnosti bodov, skóre a vzájomných zápasov sa bude hrať deväť šípkový rozstrel. (Najvyššie skóre)

Kontumácia výsledkov a riadenie súťaže:

Každému hráčovi sa počítajú iba fyzicky odohraté zápasy. V prípade že hráč opustí skupinu/pavúka všetky ostatne zápasy sa kontumujú v prospech súpera. V prípade že hráč neodohrá ani jeden zápas v kole nezapočítajú sa mu žiadne body aj keď ma zaplatené štartovné. Nárok na bodové hodnotenie vzniká po odohratí prvého zápasu. Počas turnajov musí byť dodržaná postupnosť zápasov, aby boli čakacie doby hráčov rovnako dlhé a spravodlivé. Kontumácia výsledku môže byť použitá aj v prípade že chovanie hráča nie je v súlade s kódexom slušného správania a bude diskvalifikovaný. Toto platí aj pre hráčov ktorý svojim správaním ovplyvňujú a rušia ostatných hráčov a hráčov ktorý nadmerne požili alkohol a iné dobroty.

Vyhodnotenie sezóny a odmeny:

V každej dekáde bude vyhodnotený
1 Liga - Prvý , druhý a tretí hráč
2 Liga - Prvý, druhý a tretí hráč
Ženská liga - Prvá, druhá a tretia hráčka alebo hráč.

Na konci sezóny bude vyhodnotená

Premier liga
- Prvý, druhý a tretí hráč – poháre + finančná odmena (preplatenie šípkového tovaru)
- 4, 5, 6, 7, 8, - trofeje

Mimo klubový hráči nie sú vyhodnocovaný.