Pravidlá klubu platné pre sezónu 2021/2022

Systém bodovania

Body za umiestnenie sú určovane podľa počtu zúčastnených hráčov a podľa umiestnenia.
Príklad: Zúčastnených hráčov bolo 28, použije sa bodovacia tabuľka pre 17 až 32 hráčov. Bodovací systém platí pre softovú aj ženskú ligu.
V prípade účasti 20 a viac hráčov sa každému hráčovi započíta za dané kolo dvojnásobok bodov.

Bonusové body

Bonusové body sú zrušené. Bonusy sa vyhodnocujú separátne a nezapočítavajú sa do hlavného rebríčka.
Vyhodnocujú sa 5, 6, 7, 8 kolo, zavretie bulom, zavretie 100 a viac, 171 až 180.

Zahájenie hry

Pre začiatkom zápasu dôjde k rozstrelu na stred terča. Segment 25 (modrý )a segment 50 (červený ) sa nepočítajú. V prípade zásahu rovnakého stredového segmentu sa rozstrel opakuje v opačnom poradí. V prípade hry žena vs muž sa rozstrel nevykonáva a začína automaticky žena. Rozstrel je používaný aj v prípade neuzatvorenia legu do 15 kola. V tomto prípade začína hráč/hráčka ktorý je v poradí. V prípade hry dvojíc môže hrať rozstrel ktoríkoľvek z dvojice. V prípade neuzatvorenia hry kriket rozhoduje stroj ktorý z hráčov je víťaz. Odchodová čiara je umiestnená tak že sa stoji pred čiarou. Na čiare sú umiestnené symboly nestúpať.

Ukončenie hry

Po ukončení hry je víťaz povinný nahlásiť výsledok zápasu rozhodcovi a nahlásiť dosiahnuté bonusové body. Dopĺňanie bonusových bodov po skončení ligového kola nie je možné.
V prípade riadenia turnaja prostredníctvom webu challonge.com si hráči svoje skóre nahrávajú sami. Preto je potrebné aby si hráči vytvorili na tejto stránke bezplatný účet.

Organizácia líg

Začiatok ligového kola je vopred ohlásený prostredníctvom stránky FB alebo udalostí na tomto webe. Registrácia sa ukončuje 5min pred začiatkom kola. Hráč ktorý nestíha čas začiatku kola a nahlási sa telefonicky, dáva právo losovať skupinu organizátorovi aby mohlo kolo začať presne včas. Pokiaľ je kolo riadene prostredníctvom webu challonge.com hráči sa sami prihlasujú cez svoj účet a cez link, ktorý vždy včas zverejnime. Výsledkový servis bude zverejnený na web stránke do 3 dní od odohratia kola. Štartovné muži, ženy 3€, juniori štart voľný. V prípade konania SŠF súťaže sa môže stať že sa bude dane kolo predohrávať alebo dohrávať. Organizátor bude včas o takom prípade informovať.

Rozdelenie klubu

Pre sezónu 2019/2020 je platné rozdelenie klubu do kategórií:
– Softová liga
– Ženská softová liga
– Steelová liga

Formát turnajov je vždy rovnaký. Používa sa formát skupín a postup do PLAY-OFF KO pavúka.
Rozdelenie skupín je vždy v pocte 2, 4, 8, 16 skupín. Postupovať môžu hráči opäť kľúčom 2, 4, 8 atď. Rozlosovanie hráčov do skupín je riadene náhodne bez nasadenia a losuje webová stránka challonge.

Kontumácia výsledkov a riadenie súťaže

Každému hráčovi sa počítajú iba fyzicky odohraté zápasy. V prípade že hráč opustí skupinu/pavúka všetky ostatne zápasy sa kontumujú v prospech súpera. V prípade že hráč neodohrá ani jeden zápas v kole nezapočítajú sa mu žiadne body aj keď ma zaplatené štartovné. Nárok na bodové hodnotenie vzniká po odohratí prvého zápasu. Počas turnajov musí byť dodržaná postupnosť zápasov, aby boli čakacie doby hráčov rovnako dlhé a spravodlivé. Kontumácia výsledku môže byť použitá aj v prípade že chovanie hráča nie je v súlade s kódexom slušného správania a bude diskvalifikovaný. Toto platí aj pre hráčov ktorý svojim správaním ovplyvňujú a rušia ostatných hráčov a hráčov ktorý nadmerne požili alkohol a iné dobroty. V prípade že bude hráč konať úmyselne a špekulatívne s úmyslom ovplyvniť výsledky bude vyradený zo súťaže a jeho získane body budú anulované. Rovnaký postup rozhodca použije aj pri úmyselnom zdržovaní hry.

Vyhodnotenie sezóny a odmeny

Po odohratí prvej časti 13 kôl sa táto časť vyhodnotí a ocení. Následne sa odštartuje časť druha s počtom 13 kôl a takto sa systém opakuje až po koniec sezóny.
Vyhodnocuje sa 1, 2, 3, miesto v každej kategórií. Ďalej sa vyhodnocujú bonusy 5 kolo, bingo, zavretia 100+, zavretia bullom.
V prípade konania steelovej súťaže sa vyhodnocujú prvé tri miesta a prize money.
Hráč ktorý sa umiestení na vyhodnocovaných priečkach a nie je členom klubu nemá nárok na ocenenie.

Kontakty

Social Networks