Nová sezóna 2022/2023

Pravidla klubu ŠK-Vrútky platné pre sezónu 2022/ 2023

Systém bodovania:

Body za umiestnenie sú určovane podľa počtu zúčastnených hráčov a podľa umiestnenia

Príklad: Zúčastnených hráčov bolo 28 použije sa bodovacia tabuľka pre 17 až 32 hráčov.

Bonusové body:

Budú vedene iba do historickej tabuľky klubu konkrétne 180, zavretie 100 a viac, 18 šípka. 

Rozdelenie klubu:

Spoločná hlavná liga rozdelená na dve časti  2022 a časť 2023 teda dve vyhodnotenia a záverečne vyhodnotenie.

Liga žien

Steelova súťaž zatiaľ nedohodnutá. Môj návrh je steelova Premier liga hraná na dohodnuté termíny samotných hráčov.

Družstva steelove  (štartovné podporené klubom)

Družstva softové    (štartovné podporené klubom)

Ohodnotenie a preplatenie výdavkov hráčov za reprezentáciu klubu na TOP a MSR turnajoch:

Hráči ktorý sa zúčastnia MSR – steel, MSR – soft, Top-soft môžu byť po turnaji a odohratí dobrého výsledku ohodnotený klubom. O tomto rozhoduje vedenie klubu. Do úvahy sa bude brať účasť na lige, angažovanie na klubových akciách, príspevky do klubu

Zahájenie hry:

Pravidlo automatického začiatku žien v zápase je zrušené.  Hráčovi je povolené dať prednosť hráčke pokiaľ si to želá.

Termín ligy:

Týždenne -jedno kolo ligy (nedeľa a Openy aj sobota)

V mesiaci jeden týždeň OPEN turnaj. Formát do 24 hráčov skupiny a 25+ DKO pavúk.

Predohrávky a dohrávky ligových kôl sú zrušene. Každé kolo sa bude konať aj počas prebiehajúcich iných turnajov. Podmienkou je aby bol na ligovom kole vopred prihlásený zodpovedný rozhodca.

V skupinách sa softy  budú hrať podla vopred stanoveneho kluca viď „Alternatívy skupín“ 

Formát KO pavúka:

8 miestny KO pavuk, 1kolo best of 3, 2kolo best of 5, finale best of 7

16 miestny KO pavúk, 1+2 kolo best of 3, 3 kolo best of 5, finale best of 7

Ukončenie hry:

Po ukončení hry je víťaz povinný nahlásiť výsledok zápasu rozhodcovi resp. nahrať si výsledok sám cez challonge a zaznamenať si dosiahnuté bonusové body. Dopĺňanie bonusových bodov po skončení ligového kola nie je možné.

Nahrávanie výsledkov cez aplikáciu challonge:

Vzhľadom k odbremeneniu rozhodcov od nahrávania výsledkov a riadenie ligového kola bude nevyhnutne si zriadiť účet na web stránke www.challonge.com  . Takto si bude môcť víťaz zápasu nahrať svoj vlastný výsledok sám cez mobilný telefón a nebude potrebne aby ho nahral rozhodca, ktorý je aj hráčom. Aplikácia týmto spôsobom dokáže odriadiť cely turnaj bez zásahu.. K tomuto bodu vytvorí admin podrobný video návod aj s ukážkou nahrávania výsledku.

Organizácia:

Začiatok ligového kola je vopred ohlásený prostredníctvom stránky FB alebo kalendára na web stránke klubu. Registrácia sa ukončuje 5min pred začiatkom kola. Hráč ktorý nestíha čas začiatku kola a nahlási sa telefonicky, dáva právo losovať skupinu organizátorovi aby mohlo kolo začať presne včas. Výsledkový servis bude zverejnený na web stránke do 3 dní od odohratia kola. Maximálna prípustná doba meškania hráča je 15 min. V prípade že sa hrač dostaví neskôr alebo vôbec, budú jeho zápasy kontumované v prospech súperov.

Štartovné muži, ženy 3€, juniori štart voľný. Štartovné open turnaja ktorý je raz za mesiac je 5€.

Losovanie nasadenia do skupín a pavúkov vykoná jeden hráč pred zrakom ostatných hráčov nasledovne. Rozhodca zahlási meno hráča a „losovač“ vylosuje pre zahláseného skupinu alebo nasadenie do pavúka.

Alternatívy formátov podľa prítomností:

Pre spoločnú ligu sa bude používať formát skupín a KO pavúka. Počet skupín musí byt vždy v počte 2 skupiny, 4 skupiny alebo 8 skupín. V prípade nerovnomerného počtu hráčov sa nedosadí hráč vždy do skupiny od posledného písmena. Vid. bod Alternatívy skupín podľa počtu hráčov. 

Alternatívy skupín podľa počtu hráčov:

10 hráčov – A (5 hráčov), B (5hráčov) postup 2x 4 hráči  3VL

11 hráčov – A (6 hráčov), B (5hráčov) postup 2x 4 hráči  2VL

12 hráčov – A (6 hráčov), B (6hráčov) postup 2x 4 hráči  2VL

13 hráčov – A (7 hráčov), B (6hráčov) postup 2x 4 hráči  2VL

14 hráčov – A (7 hráčov), B (7hráčov) postup 2x 4 hráči  2VL

15 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (3 hráči) postup 4×2 hráči 3VL

16 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči) postup 4×2 hráči 3VL

17 hráčov – A (5 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči) postup 4×2 hráči 3VL

18 hráčov – A (5 hráči), B (5 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči) postup 4×2 hráči 3VL

19 hráčov – A (5 hráči), B (5 hráči), C (5 hráči), D (4 hráči) postup 4×2 hráči 2VL

20 hráčov – A (5 hráči), B (5 hráči), C (5 hráči), D (5 hráči) postup 4×4 hráči 2VL

21 hráčov – A (6 hráči), B (5 hráči), C (5 hráči), D (5 hráči) postup 4×4 hráči 2VL

22 hráčov – A (6 hráči), B (6 hráči), C (5 hráči), D (5 hráči) postup 4×4 hráči 2VL

23 hráčov – A (6 hráči), B (6 hráči), C (6 hráči), D (5 hráči) postup 4×4 hráči 2VL

24 hráčov – A (3 hráči), B (3 hráči), C (3 hráči), D (3 hráči), E (3 hráči), F (3 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 3VL

25 hráčov – A (4 hráči), B (3 hráči), C (3 hráči), D (3 hráči), E (3 hráči), F (3 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 3VL

26 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (3 hráči), D (3 hráči), E (3 hráči), F (3 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 3VL

27 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (3 hráči), E (3 hráči), F (3 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 3VL

28 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči), E (3 hráči), F (3 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 3VL

29 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči), E (4 hráči), F (3 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 2VL

30 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči), E (4 hráči), F (4 hráči), G (3 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 2VL

31 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči), E (4 hráči), F (4 hráči), G (4 hráči), H (3 hráči) postup 8×2 hráči 2VL

32 hráčov – A (4 hráči), B (4 hráči), C (4 hráči), D (4 hráči), E (4 hráči), F (4 hráči), G (4 hráči), H (4 hráči) postup 8×2 hráči 2VL

Kontumácia výsledkov a riadenie súťaže:

Každému hráčovi sa počítajú body iba z komplet odohratého turnaja.

Kontumácia výsledku môže byť použitá aj v prípade že chovanie hráča nie je v súlade s kódexom slušného správania a bude diskvalifikovaný. Toto platí aj pre hráčov ktorý svojim správaním ovplyvňujú a rušia ostatných hráčov a hráčov ktorý nadmerne požili alkohol a iné dobroty.

V prípade odstúpenia hráča z turnaja po postupe zo skupiny nie je možné aby ho nahradil ďalší v poradí. Zápas tohto hráča v KO pavúku bude kontumovaný v prospech súpera. Hráčovi sa nepočítajú žiadne body. O výnimke môže rozhodnúť vedenie klubu

Vyhodnotenie sezóny:

Hlavná súťaž

  • 1, 2, 3,

Ženská liga

  • Prvá, druhá a tretia hráčka

 

Pridaj komentár