Šípkarský krúžok pre deti a žiakov.

Šípkarsky krúžok pre žiakov

Vyjadrite v našej ankete kedy by Vám vyhovoval deň a čas na organizovanie šípkarskeho krúžku.

Ktorý deň by Vám vyhovoval na organizovanie šípkarskeho krúžku?

Kedy by Vám vyhovoval čas krúžku?

Pridaj komentár